ΜΑΘΗΜΑ 
ΔΙΔΑΣΚΩΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτική Ι

 

Π. ΖΕΡΗ

 

 Κατάθεση εργασιών έως 19/2/2016

 Το Διαδίκτυο ως Πολιτισμική Μνήμη και Λήθη 

 

Τ. Δημητρούλια         

 Υποβολή εργασιών έως 19/2/2016
 Θεωρία και Ιστορία των Μέσων Επικοινωνίας Δ. Καββαθάς  Υποβολή εργασιών στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. έως 23/2/2016
 Ρητορική της Εικόνας Ε.Σταματοπούλου 

 Παρουσιάσεις εργασιών: 10 & 17 Φεβρουαρίου 2016

 Κατάθεση εργασιών έως 19 Φεβρουαρίου 2016

 Γλώσσα και Μ.Μ.Ε. Π. Δούκας

 Προφορικές παρουσιάσεις: Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016

 Κατάθεση εργασιών: 'Εως 19 Φεβρουαρίου 2106, στη θυρίδα της κ. Κακαβούλια  στη Γραμματεία του  Τμήματος

 Μεθοδολογικές προσεγγίσεις Μέσων,  Επικοινωνίας και Πολιτισμού  Μ. Μιχαηλίδου  Κατάθεση εργασιών στο Ηλεκτρονικό Αμφιθέατρο έως 15/2/2016