Υπεύθυνη: Μαρία Κακαβούλια
Διδάσκων: Προκόπης Δούκας

 

Τα Μέσα (Μαζικής) Επικοινωνίας (ΜΜΕ) ασκούν, όπως είναι γνωστό, μεγάλη επιρροή στη διαμόρφωση του δημόσιου λόγου, είτε στην παραδοσιακή τους μορφή και λειτουργία (ως εισηγητές της ‘ατζέντας’ των κρίσιμων θεμάτων επικαιρότητας) είτε στη σύγχρονη, ψηφιακή τους εκδοχή (ως περιβάλλοντα διαπροσωπικής και διομαδικής επικοινωνίας). Παρά τον εντεινόμενο πολυτροπικό/πολυσημειωτικό χαρακτήρα των σύγχρονων Μέσων, που οφείλεται στην ευχέρεια διάχυσης της εικόνας, η γλώσσα εξακολουθεί να αποτελεί θεμελιακό όργανο ενημέρωσης, επικοινωνίας και ψυχαγωγίας. Στο μάθημα αυτό εξετάζεται η γλώσσα των Μέσων αφενός ως διαδικασία ενίσχυσης και ανανέωσης της πρότυπης κοινής νεοελληνικής –σε ορισμένες περιπτώσεις και των διαλέκτων της- και αφετέρου ως επαγγελματική γλωσσική ποικιλία που χαρακτηρίζει τα διακεκριμένα γένη της δημοσιογραφίας (ειδησεογραφία, σχολιογραφία, συνέντευξη) και τα είδη της (είδηση, ρεπορτάζ, κύριο άρθρο, σχόλιο, κτλ). Παράλληλα, μελετάται η οργάνωση και η δυναμική των ειδών αυτών, που εξαρτώνται από την ιστορία και την κουλτούρα των ελληνικών Μέσων, αλλά και ο μετασχηματισμός τους στο σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας τους, που καθορίζεται από τις τεχνολογίες του Διαδικτύου. Εκτός από τις αναλυτικές προσεγγίσεις του λόγου και της γλώσσας των ΜΜΕ, σημαντική θα είναι και η συμβολή έγκριτων δημοσιογράφων, που θα παρουσιάσουν τις οπτικές των επαγγελματιών της επικοινωνίας (Κώστας Σπυρόπουλος, Βασίλης Χιώτης, Μαρία Χούκλη, Παύλος Τσίμας, Σία Κοσιώνη)

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
- Androutsopoulos Jannis (επιμ.), Mediatization and Sociolinguistic Change, Berlin: de Gruyter, 2014
- Δηµοσιογραφία και γλώσσα (Πρακτικά συνεδρίου, 15-16 Απριλίου 2000), Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυµα της Ενώσεως Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών, 2001
- Μοσχονάς Σπύρος Ιδεολογία και Γλώσσα, Πατάκης, 2005
- Πολίτης, Περικλής Η γλώσσα της τηλεοπτικής ενημέρωσης. Τα δελτία ειδήσεων της ελληνικής τηλεόρασης (1980-2010). Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών- Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 2014
- Πολίτης, Περικλής (επιμ.) Ο λόγος της μαζικής επικοινωνίας: Το ελληνικό παράδειγμα. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 2008.

------- Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ ------

 •  

     

   

  fb

   

   


  e-λεκτρονική τ@ξη 

   

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΜΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ"

   

  Συμπληρώστε τη φόρμα που θα βρείτε εδώ ή σκανάρετε τον παρακάτω κώδικα QR ώστε να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα πρόσβασης στην e-λεκτρονική τ@ξη όπου αναρτάται υλικό από διδάσκοντες/σες της κατεύθυνσης.

   

  QR e class


   

  ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Η ΑΛΛΟ Π.Μ.Σ.

   

  Υπενθυμίζεται ότι κατά το εαρινό εξάμηνο φοιτητές/τριες που επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα, στη θέση ενός από τα δύο προσφερόμενα μαθήματα επιλογής να επιλέξουν είτε:
  -  ένα οποιοδήποτε μάθημα από την κατεύθυνση "Πολιτιστική Διαχείριση" ή από "Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία
  είτε
  - ένα μάθημα συναφούς γνωστικού αντικειμένου που προσφέρεται σε άλλο Π.Μ.Σ. του Παντείου ή άλλου Πανεπιστημίου στην Αθήνα με τουλάχιστον 7,5 πιστωτικές μονάδες [ECTS], αφού προηγηθεί έγκριση από τη Συντονιστική Επιτροπή της κατεύθυνσης "Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων".
   
   Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε την αίτηση που θα βρείτε  εδώ σε μορφή PDF ή σε μορφή MS WORD και αφού την υπογράψει η υπεύθυνη της κατεύθυνσης Καθηγήτρια Π. Ζέρη, να κατατεθεί  στη Γραμματεία του Τμήματος.
   
  Υπενθυμίζεται ότι η υπέρβαση τριων (3) απουσιών ανά μάθημα συνιστά αποτυχία στο μάθημα.
   
     

   

  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

   

  Εδώ θα βρείτε τις διαφάνειες για το Σεμινάριο με θέμα:

  • - Βιβλιογραφική έρευνα (εργαλεία διαχείρισης και οργάνωσης βιβλιογραφικών δεδομένων) και συγγραφή εργασιών
  • - Μέθοδοι και τεχνικές αναζήτησης πηγών σε έντυπο και ψηφιακό περιβάλλον
  • - Κανόνες συγγραφής (πρότυπα)
   
   

   

  Παραλαβή κωδικών

  Μπορείτε να παραλάβετε τους κωδικούς για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες [έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας - έλεγχο βαθμολογίας] αυτοπροσώπως από τη Γραμματεία του Τμήματος