Διδάσκουσα: Τιτίκα Δημητρούλια

 

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο το διαδίκτυο, ως κατά Otlet πόλη της γνώσης και, κυρίως, κατά Foucault αρχείο, «γενικό σύστημα σχηματισμού και μετασχηματισμού των αποφάνσεων (1969: 171), λειτουργεί ως πολιτισμική μνήμη και, συνακόλουθα, ως πολιτισμική λήθη. Εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και τα εργαλεία των σύγχρονων Σπουδών μνήμης και εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους το διαδίκτυο, τεχνητή μνήμη το ίδιο που προκαλεί αμνησία στους χρήστες του (Google effect), συγκροτεί δημόσια μνήμη και αντιπαλεύει τη λήθη σε πολλαπλά επίπεδα (αρχεία, μουσεία, βιβλιοθήκες, παλαιά και νέα μέσα, εφαρμογές νέφους κ.λπ.), η οποία όμως πολύ συχνά είναι αναγκαία και νομικά πλέον απαιτητή.


Εξετάζεται η μνήμη και η λήθη της κειμενικότητας στις πολλαπλές της παραμέτρους στη διαδικτυακή πραγματικότητα. Παράλληλα, αναλύονται οι συνιστώσες συγκρότησης της θεσμικής μνήμης στο διαδίκτυο αλλά και η επικοινωνιακή μνήμη κατά Assmann, η προφορική δηλαδή καθημερινή μνήμη, η λειτουργία της οποίας αλλάζει δραστικά με τα νέα μέσα.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
- Assmann, Jan (2008) “Communicative and Cultural Memory”, in Astrid Erll, Ansgar Nunning (eds.), Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook, Berlin/New York: de Gruyter, 109-18.
- Deuze, Mark (2006). “Participation, Remediation, Bricolage: Considering Principal Components of a Digital Culture”, The Information Society, 22: 63–75.
- Erll, Astrid and Ansgar Nünning (eds.) (2008). Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook Sara B. Young (coll.), Berlin and New York: de Gruyter.
- European Commission, Factsheet on the “Right to be forgotten” ruling (C131/12), http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/factsheets/factsheet_data_protection_en.pdf (6.3.2015).
- Foucault, Michel (1969). L’ archéologie du savoir, Paris: Gallimard
- Ghezzi,Alessia Pereira,Ângela & Vesnić-Alujević Lucia (eds) (2014). The Ethics of Memory in a Digital Age: Interrogating the Right to be Forgotten. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Manoff M. (2004). “Theories of the Archive from across the Disciplines.” Portal: Libraries and the Academy, 4:1, 9-25.
- Panagopoulou-Koutnatzi Fereniki (2014). “The Right to Be Forgotten in the Digital Era”. In: Μaria Kanellopoulou-Bottis (ed.), 5th International Conference on Information Law and Ethics 2012, Ιonion University, Equity, Integrity & Beauty in Information Law & Ethics, Corfu, June 29-30, 2012, Eκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, υπό έκδοση (Φεβρουάριος 2014). http://conferences.ionio.gr/mrbe2014/download.php?f=mrbe14_panagopoulou_cv.pdf (6.3.2015).

------- Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ ------

 •  

     

   

  fb

   

   


  e-λεκτρονική τ@ξη 

   

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΜΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ"

   

  Συμπληρώστε τη φόρμα που θα βρείτε εδώ ή σκανάρετε τον παρακάτω κώδικα QR ώστε να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα πρόσβασης στην e-λεκτρονική τ@ξη όπου αναρτάται υλικό από διδάσκοντες/σες της κατεύθυνσης.

   

  QR e class


   

  ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Η ΑΛΛΟ Π.Μ.Σ.

   

  Υπενθυμίζεται ότι κατά το εαρινό εξάμηνο φοιτητές/τριες που επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα, στη θέση ενός από τα δύο προσφερόμενα μαθήματα επιλογής να επιλέξουν είτε:
  -  ένα οποιοδήποτε μάθημα από την κατεύθυνση "Πολιτιστική Διαχείριση" ή από "Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία
  είτε
  - ένα μάθημα συναφούς γνωστικού αντικειμένου που προσφέρεται σε άλλο Π.Μ.Σ. του Παντείου ή άλλου Πανεπιστημίου στην Αθήνα με τουλάχιστον 7,5 πιστωτικές μονάδες [ECTS], αφού προηγηθεί έγκριση από τη Συντονιστική Επιτροπή της κατεύθυνσης "Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων".
   
   Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε την αίτηση που θα βρείτε  εδώ σε μορφή PDF ή σε μορφή MS WORD και αφού την υπογράψει η υπεύθυνη της κατεύθυνσης Καθηγήτρια Π. Ζέρη, να κατατεθεί  στη Γραμματεία του Τμήματος.
   
  Υπενθυμίζεται ότι η υπέρβαση τριων (3) απουσιών ανά μάθημα συνιστά αποτυχία στο μάθημα.
   
     

   

  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

   

  Εδώ θα βρείτε τις διαφάνειες για το Σεμινάριο με θέμα:

  • - Βιβλιογραφική έρευνα (εργαλεία διαχείρισης και οργάνωσης βιβλιογραφικών δεδομένων) και συγγραφή εργασιών
  • - Μέθοδοι και τεχνικές αναζήτησης πηγών σε έντυπο και ψηφιακό περιβάλλον
  • - Κανόνες συγγραφής (πρότυπα)
   
   

   

  Παραλαβή κωδικών

  Μπορείτε να παραλάβετε τους κωδικούς για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες [έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας - έλεγχο βαθμολογίας] αυτοπροσώπως από τη Γραμματεία του Τμήματος