Διδάσκουσα: Περσεφόνη Ζέρη

 

Στο επίκεντρο του μαθήματος βρίσκεται η σχέση ανάμεσα στα Μέσα και τις πολιτικές διαδικασίες την εποχή των δικτύων, του κοινωνικού και πολιτικού κατακερματισμού, της πόλωσης, του Διαδικτύου και των ΜΚΔ. Στη θεωρία γίνεται λόγος για την εποχή της νέας προφορικότητας (προφορική κουλτούρα 4.0), όπου κυριαρχεί το συναίσθημα, και για την υποχώρηση της νεωτερικής κουλτούρας της διαμάχης που επιτρέπει την διατύπωση κοινωνικών και πολιτικών συγκρούσεων. Θα αναλυθεί η σχέση ανάμεσα στην δικτυακή δομή του κοινωνικού και τις ροές των σχέσeων που εξαπλώνονται και συνδέουν το κάθε τί με το κάθε τί άλλο και στην δομή του κυβερνοχώρου, θα εξετασθούν οι κλιμακωτές ροές πληροφοριών, οι ομάδες πολιτικά ομοφρόνων που οδηγούν στην πόλωση και την ενίσχυση των ιδίων μεροληπτικών απόψεων. Έχοντας ως παράδειγμα το βρετανικό δημοψήφισμα για την έξοδο της Μ. Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τις Βρετανικές εκλογές του 2017 θα ασχοληθούμε με τα ακόλουθα θέματα: πραγματική και δικτυωμένη δημόσια σφαίρα, ο ρόλος του κοινωνικοϊστορικού συγκείμενου στην έκβαση των πολιτικών διαδικασιών, οι επιδράσεις των Μέσων και του Διαδικτύου στους όρους άσκησης πολιτικής και λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών, πώς οι διάφορες μορφές Μέσων, δημοσιογραφίας και πολιτικής επικοινωνίας συμβάλλουν στη δημοκρατική συμμετοχή, ο ρόλος των συναισθημάτων στην πολιτική διαδικασία, οι επιδράσεις στην κοινή γνώμη από την οπτικοποίηση και μεσοποίηση της πολιτικής και του δημόσιου λόγου από τα διαδικτυακά Μέσα.

Ενδεικτική βιβλιογραφία
- Cass Sunstein, # Republic. . Com, 2001
- Νίκος Δεμερτζής, Πολιτική Επικοινωνία, Αθήνα 2001
- Eva Illouz, Saving the Modern Soul, 2008
T.D. Sampson, Virality. Contagion Theory in the Age of Networks. 2012

------- Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ ------

 •  

     

   

  fb

   

   


  e-λεκτρονική τ@ξη 

   

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΜΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ"

   

  Συμπληρώστε τη φόρμα που θα βρείτε εδώ ή σκανάρετε τον παρακάτω κώδικα QR ώστε να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα πρόσβασης στην e-λεκτρονική τ@ξη όπου αναρτάται υλικό από διδάσκοντες/σες της κατεύθυνσης.

   

  QR e class


   

  ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Η ΑΛΛΟ Π.Μ.Σ.

   

  Υπενθυμίζεται ότι κατά το εαρινό εξάμηνο φοιτητές/τριες που επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα, στη θέση ενός από τα δύο προσφερόμενα μαθήματα επιλογής να επιλέξουν είτε:
  -  ένα οποιοδήποτε μάθημα από την κατεύθυνση "Πολιτιστική Διαχείριση" ή από "Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία
  είτε
  - ένα μάθημα συναφούς γνωστικού αντικειμένου που προσφέρεται σε άλλο Π.Μ.Σ. του Παντείου ή άλλου Πανεπιστημίου στην Αθήνα με τουλάχιστον 7,5 πιστωτικές μονάδες [ECTS], αφού προηγηθεί έγκριση από τη Συντονιστική Επιτροπή της κατεύθυνσης "Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων".
   
   Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε την αίτηση που θα βρείτε  εδώ σε μορφή PDF ή σε μορφή MS WORD και αφού την υπογράψει η υπεύθυνη της κατεύθυνσης Καθηγήτρια Π. Ζέρη, να κατατεθεί  στη Γραμματεία του Τμήματος.
   
  Υπενθυμίζεται ότι η υπέρβαση τριων (3) απουσιών ανά μάθημα συνιστά αποτυχία στο μάθημα.
   
     

   

  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

   

  Εδώ θα βρείτε τις διαφάνειες για το Σεμινάριο με θέμα:

  • - Βιβλιογραφική έρευνα (εργαλεία διαχείρισης και οργάνωσης βιβλιογραφικών δεδομένων) και συγγραφή εργασιών
  • - Μέθοδοι και τεχνικές αναζήτησης πηγών σε έντυπο και ψηφιακό περιβάλλον
  • - Κανόνες συγγραφής (πρότυπα)
   
   

   

  Παραλαβή κωδικών

  Μπορείτε να παραλάβετε τους κωδικούς για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες [έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας - έλεγχο βαθμολογίας] αυτοπροσώπως από τη Γραμματεία του Τμήματος