Διδάσκουσα: Μαρία Κακαβούλια

 

Η αφήγηση ως γνωστική διεργασία υπερβαίνει τα όρια του μέσου (Bruner), αν και για πολλούς μελετητές οι ιδιότητες και οι ιδιαιτερότητες του μέσου/διαύλου καθορίζουν την παραγωγή και την πρόσληψη των αφηγήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, το μάθημα ασχολείται με είδη και πρακτικές της αφήγησης, όπως αυτά/ -ές συναντώνται σε ποικιλία μέσων, αλλά και διασταυρώνονται στο διαμεσικό πεδίο. Θα γίνει ενδεικτική αναφορά σε είδη αφήγησης από τα παλαιότερα μέχρι τα διαδραστικά πολυτροπικά ψηφιακά μέσα· από το παραμύθι, το μυθιστόρημα σε κόμικ, ή την μυθοπλασία στη διαφήμιση, μέχρι την κυβερνομυθοπλασία, τις πολυμεσικές αφηγήσεις, τις μικροαφηγήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα διαδικτυακά φόρουμ ή ακόμη και την ψηφιακή μικρομυθοπλασία.

Οι επιμέρους ενότητες με θέματα όπως "αφήγηση και υποκειμενικότητα", "μυθοπλασία vs. μη μυθοπλασία", "αφηγηματικός χώρος'", "διαδραστικότητα vs. γραμμικότητα", "αναπαράσταση vs. επιτέλεση" ξαναθέτουν δύο ερωτήματα:

α) αν, τελικά, τα ψηφιακά περιβάλλοντα και οι αναδυόμενοι δυνητικοί κόσμοι παράγουν πράγματι νέες αφηγήσεις και περιεχόμενα, και

β) πώς και κατά πόσον, τελικά, η διαδραστικότητα της ψηφιακής τεχνολογίας συμφιλιώνεται με την συστατική γραμμικότητα της αφήγησης .

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
- Bruner, Jerome. Πράξεις Νοήματος. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 1997
- Fludernik, Monika & Jan Alber (Ed..) Postclassical Narratology: Approaches and Analyses. Columbus, OH: Ohio State Univ. Press, 2010.
- Jenkins, Henry. Convergence Culture. Where Old and New Media Collide, NYU Press, 2008.
- Page, Ruth. Stories and Social Media: Identities and Interaction. New York: Routledge, 2012.
- Ryan, Marie- Laure. Narrative across Media: the languages of storytelling. Lincoln, NB. University of Nebraska Press, 2004
- Ryan, Marie- Laure. Narrative as Virtual Reality: Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media, Baltimore, John Hopkins Univeristy Press, 2001

------- Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ ------

 •  

     

   

  fb

   

   


  e-λεκτρονική τ@ξη 

   

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΜΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ"

   

  Συμπληρώστε τη φόρμα που θα βρείτε εδώ ή σκανάρετε τον παρακάτω κώδικα QR ώστε να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα πρόσβασης στην e-λεκτρονική τ@ξη όπου αναρτάται υλικό από διδάσκοντες/σες της κατεύθυνσης.

   

  QR e class


   

  ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Η ΑΛΛΟ Π.Μ.Σ.

   

  Υπενθυμίζεται ότι κατά το εαρινό εξάμηνο φοιτητές/τριες που επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα, στη θέση ενός από τα δύο προσφερόμενα μαθήματα επιλογής να επιλέξουν είτε:
  -  ένα οποιοδήποτε μάθημα από την κατεύθυνση "Πολιτιστική Διαχείριση" ή από "Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία
  είτε
  - ένα μάθημα συναφούς γνωστικού αντικειμένου που προσφέρεται σε άλλο Π.Μ.Σ. του Παντείου ή άλλου Πανεπιστημίου στην Αθήνα με τουλάχιστον 7,5 πιστωτικές μονάδες [ECTS], αφού προηγηθεί έγκριση από τη Συντονιστική Επιτροπή της κατεύθυνσης "Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων".
   
   Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε την αίτηση που θα βρείτε  εδώ σε μορφή PDF ή σε μορφή MS WORD και αφού την υπογράψει η υπεύθυνη της κατεύθυνσης Καθηγήτρια Π. Ζέρη, να κατατεθεί  στη Γραμματεία του Τμήματος.
   
  Υπενθυμίζεται ότι η υπέρβαση τριων (3) απουσιών ανά μάθημα συνιστά αποτυχία στο μάθημα.
   
     

   

  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

   

  Εδώ θα βρείτε τις διαφάνειες για το Σεμινάριο με θέμα:

  • - Βιβλιογραφική έρευνα (εργαλεία διαχείρισης και οργάνωσης βιβλιογραφικών δεδομένων) και συγγραφή εργασιών
  • - Μέθοδοι και τεχνικές αναζήτησης πηγών σε έντυπο και ψηφιακό περιβάλλον
  • - Κανόνες συγγραφής (πρότυπα)
   
   

   

  Παραλαβή κωδικών

  Μπορείτε να παραλάβετε τους κωδικούς για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες [έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας - έλεγχο βαθμολογίας] αυτοπροσώπως από τη Γραμματεία του Τμήματος